Shenzhenshi JinJiaTai Technology User Manuals


Model Description Manufacturer
2AEPF-E02 Sports Bracelet Shenzhenshi JinJiaTai Technology
2AEPF-E06 Sports Bracelet Shenzhenshi JinJiaTai Technology
2AEPF-E07 Sports Bracelet Shenzhenshi JinJiaTai Technology
2AEPF-E08 SportsBracelet Shenzhenshi JinJiaTai Technology
2AEPF-S1 Sports Bracelet Shenzhenshi JinJiaTai Technology
2AEPF-S3 Sports Bracelet Shenzhenshi JinJiaTai Technology