Blueair AB User Manuals


Model Description Manufacturer
2AEX3-2XXZ-CC Air cleaner Blueair AB
2AEX3-4XXZ-CC Air cleaner Blueair AB
2AEX3-5XXZ-CC Air cleaner Blueair AB
2AEX3-6XXZ-CC Air cleaner Blueair AB
2AEX3-AAWARE Indoor Air Quality Sensor Blueair AB
2AEX3-SENSEPLUS Air cleaner Blueair AB