ModelDescriptionManufacturer
JCA-CPAV01HPaging ReceiverSCA
JCA-CPAV01HHPaging ReceiverSCA
JCA-CPAV01MPaging ReceiverSCA
JCA-CPAV02HUHF FM Tone and Voice Paging ReceiverSCA
JCA-CPAV02HUHF FM Tone and Voice Paging ReceiverSCA
JCA-CPAV02HHUHF-FM Tone and Voice Paging ReceiverSCA
JCA-CPAV02HHUHF-FM Tone and Voice Paging ReceiverSCA
JCA-CPAV02HHUHF-FM Tone and Voice Paging ReceiverSCA
JCA-CPAV02HHUHF-FM Tone and Voice Paging ReceiverSCA
JCA-CPAV02MTone and voice paging receiverSCA
JCA-CPAV02MTone and voice paging receiverSCA
JCA-CPAV02MTone and voice paging receiverSCA
JCA-CPAV03HPaging ReceiverSCA
JCA-CPAV03HPaging ReceiverSCA
JCA-CPAV03HHLowband Paging Monitor ReceiverSCA
JCA-CPAV03HHLowband Paging Monitor ReceiverSCA
JCA-CPAV03LPaging ReceiverSCA
JCA-CPAV03LPaging ReceiverSCA
JCA-CPAV03LLSCA
JCA-CPAV03MPaging ReceiverSCA
JCA-SH780ASCA
JCA-SH780BSCA
JCA-SPAV01HSP-AV01BHSCA
JCA-SPAV01HHSP-AV01BHHSCA
JCA-SPAV01MSP-AV01BMSCA
JCA-SPAV02HSP-AV02BHSCA
JCA-SPAV02HHSP-AV02BHHSCA
JCA-SPAV02MSP-AV02BMSCA