ModelDescriptionManufacturer
KQL-111010FHSS/DIGITAL MODULATION TRANSMITTERAeroComm
KQL-1110200902-928 MHz FREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM TRANSMITTERAeroComm
KQL-25101002.4Ghz Frequency Hopping Spread Spectrum transceiverAeroComm
KQL-2510100PFREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM TRANSCEIVERAeroComm
KQL-4424200FREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM TRANSCEIVERAeroComm
KQL-4424200FREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM TRANSCEIVERAeroComm
KQL-44249AJRF Transceiver ModuleAeroComm
KQL-4X90200RF Transceiver ModuleAeroComm
KQL-4X90200RF Transceiver ModuleAeroComm
KQL-AC4424-100RF Transceiver ModuleAeroComm
KQL-AC4490RF Transceiver ModuleAeroComm
KQL-CL2510FREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM TRANSCEIVERAeroComm
KQL-CL2510GTFREQUENCY HOPPING SPREAD SPECTRUM TRANSCEIVERAeroComm
KQL-LX2400LX2400-3, LX2400-10 and LX2400-150AeroComm
KQL-LX2400-10LX2400-10AeroComm
KQL-LX2400-150LX-2400-150AeroComm
KQL-PKLR2400AeroComm
KQL-PKLR2400AeroComm
KQL-PKLR2400AeroComm
KQL-PKLR2400AeroComm
KQL-PKLR2400AeroComm
KQL-PKLR2400AeroComm
KQL-PKLR2400-200Frequency Hopping Spread Spectrum Transceiver ModuAeroComm
KQL-RM0242.4 GHz Frequency Hopping Spread Spectrum Transceiver SystemAeroComm
KQL-RM024102.4 GHz Frequency Hopping Spread Spectrum Transceiver SystemAeroComm
KQL-WISMPDIGITAL MODULATION WIFI TRANSCEIVERAeroComm
KQL-Z100S1XFX2.4 GHz Direct Sequence Spread Spectrum transceiver moduleAeroComm
KQL-Z100S1XFX2.4 GHz Direct Sequence Spread Spectrum transceiver moduleAeroComm
KQL-ZB2430DRF Transceiver ModuleAeroComm
KQLAC4490-100900 MHz TransceiverAeroComm