Simu U.S. User Manuals


Model Description Manufacturer
PUD1-5C CUBS HZ WALL Tx 1C&5C 2008577/2008776 Simu U.S.
PUD1-5M CUBS 1C& 5C Mobile 2008805/2008806 Simu U.S.
PUDM16CT MultiHz 16 CH Transmitter Simu U.S.
PUDM16CT MultiHz 16 CH Transmitter Simu U.S.
PUDMW Memory CUBS HZ WALL Tx 2008775 Simu U.S.
PUDTRANHZ001 Curtain Remote Control Transmitter Simu U.S.
PUDTRANSHZ002 Curtain Remote Control Transmitter Simu U.S.
PUDTRANSHZ003 Windy Hz Accel 2007827C Simu U.S.