Spectralink User Manuals


Model Description Manufacturer
PXA-K022A DECT handset Spectralink
PXA-K022A DECT handset Spectralink
PXA-K022B DECT handset Spectralink
PXA-K022B DECT handset Spectralink
PXA-K023A DECT handset Spectralink
PXA-K023A DECT handset Spectralink
PXA-K023A DECT handset Spectralink
PXA-K023B DECT handset Spectralink
PXA-K023B DECT handset Spectralink
PXA-K023B DECT handset Spectralink
PXA-K023B DECT handset Spectralink
PXA-PK4587 DECT 6.0 Module Spectralink
PXA-PP6P-67XX High end DECT handsets Spectralink
PXAFP500-A8-2G4 2.4GHz Communication System Base Equipment Spectralink
PXAFP500-A8-2G4 2.4GHz Communication System Base Equipment Spectralink
PXAIP600-ISM ISM SYSTEM 600 Spectralink
PXAKT4585A DECT Application Module Spectralink
PXAKWS1200-1G9 Kirk Wireless Server 1200 1.9GHz Spectralink
PXAKWS1200-1G9 Kirk Wireless Server 1200 1.9GHz Spectralink
PXAKWS1200-1G9 Kirk Wireless Server 1200 1.9GHz Spectralink
PXAPP3N-1G9 Kirk Handset 3040 1.9GHz Spectralink
PXAPP4-2G4 2.4GHz communication system / PP4-2G4 Spectralink
PXAPP5I80-1G9 KIRK 4080 Spectralink
PXAPP5N-1G9 Kirk Headset 4040 1.9 GHz Spectralink
PXAPP5N-2G4 Kirk Handset 4040 2,4 GHz Spectralink
PXAPP5N20-1G9 KIRK Handset 4020 1.9 GHz Spectralink
PXAPP5N20-2G4 Kirk Handset 4020 2,4 GHz Spectralink
PXAPP5N40-1G9 KIRK Handset 4040 1.9 GHz Spectralink
PXAPP6N20-1G9 KIRK 5020 Spectralink
PXAPP6N40-1G9 KIRK 5040 Handset with Blue tooth Spectralink
PXAPP6N40-1G9 KIRK 5040 Handset with Blue tooth Spectralink
PXARFP12IP-1G9 Kirk Base Station 12 Spectralink
PXARFP4-1G9 Kirk Base Station 1.9 GHz Spectralink
PXARFP4-2G4 2.4GHz communication system/RFP4-2G4 Spectralink
PXARFP5-1G9 KIRK basestation Spectralink
PXAS500-A8-1G9 Kirk Wireless Server 500 A8 1.9GHz Spectralink
PXAWRFP12-1G9 Kirk Repater 1.9GHz Spectralink
PXAWRFP4-1G9 Kirk Repeater 1.9 GHz Spectralink
PXAWRFP4-2G4 2.4GHz communication system / WRFP4-2G4 Spectralink