Roku User Manuals


Model Description Manufacturer
TC2-N1001 1 x 2 Wi-Fi Module Roku
TC2-N1001 1 x 2 Wi-Fi Module Roku
TC2-N1002 2 x 2 Wi-Fi Module Roku
TC2-N1003 WIFI Module Roku
TC2-R1004 IP-STB Roku
TC2-R1005 IP-STB Roku
TC2-R1006 IP-STB Roku
TC2-R1007 IP-STB Roku
TC2-R1008 IP-STB Roku
TC2-R1009 Media Player Device Roku
TC2-R1010 IP-STB Roku
TC2-R1011 IP-STB Roku
TC2-R1012 IP-STB Roku
TC2-R1013 4640X, 4630X, 4620X Roku
TC2-R1013 4640X, 4630X, 4620X Roku
TC2-RC03 RF Remote control Roku
TC2-RC03 RF Remote control Roku
TC2-RC07 Roku Remote Roku
TC2-RC07 Roku Remote Roku
TC2-RCB11 WiFi Remote Control Roku
TC2-RCB12 WiFi Remote Control Roku
TC2-RCB3 RF remote control Roku
TC2-RCB3 RF remote control Roku
TC2-RCB4 Wi-Fi Remote Control Roku
TC2-RCB4 Wi-Fi Remote Control Roku
TC2-RCB6 Wifi Remote control Roku
TC2-RCB7 Remote control using Wifi Direct to control the set top box Roku
TC2-RCB8 WLAN b/g/n Roku
TC2-RCB9 WiFi Remote Control Roku
TC22000C IP Set Top Box Roku
TC22000C IP Set Top Box Roku
TC22050X IP Set Top Box Roku
TC22050X IP Set Top Box Roku
TC22100X IP Set Top Box Roku
TC22100X IP Set Top Box Roku
TC22400X IP-STB Roku
TC23100X IP-STB Roku
TC2C1000 BrightSign Compact digital sign and kiosk controller Roku
TC2GR-14 Roku Remote Roku
TC2GR-14 Roku Remote Roku
TC2M1001 Network Music Player Roku
TC2N1000 802.11b/g USB module Roku
TC2N1101 802.11a/b/g/n WLAN Module Roku
TC2R1000 SoundBridge Radio Wi-Fi Music System Roku
TC2R1001 HD STREAMING PLAYER Roku