IDP Corp. User Manuals


Model Description Manufacturer
VU2-CP55 Card Printer IDP Corp.
VU2-SMART Card Printer (RFID) IDP Corp.
VU2-SMART-30D Card Printer IDP Corp.
VU2-SMART-30S Card Printer IDP Corp.
VU2-SMART-50L card Printer IDP Corp.
VU2-SMART-51D Card Printer IDP Corp.
VU2-SMART-51L Laminator IDP Corp.
VU2-SMART-70L Laminator IDP Corp.
VU2-SMART-70L Laminator IDP Corp.
VU2-SMART-70P Card Printer IDP Corp.
VU2-SMARTDUAL Card Printer (RFID) IDP Corp.