ModelDescriptionManufacturer
XNO-HKRAR-EM02EMPRESS 2.4GHz Wireless Active RFID ReaderHong Kong RFID
XNO-HKRAT-RR02EMPRESS 2.4GHz Wireless Active RFID RecorderHong Kong RFID
XNO-HKRAT-RT02EMPRESS 2.4GHz Wireless Active RFID TagHong Kong RFID
XNO-RFID308XUHF RFID READERHong Kong RFID
XNO-SF-BTHFRDRFID Reader with BLEHong Kong RFID
XNOHKRAR001WIRELESS 2.4GHz ACTIVE RFID READERHong Kong RFID
XNOHKRAT001WIRELESS 2.4GHz ACTIVE RFID TRANSPONDERHong Kong RFID