SHENZHEN JIAYIYANG ELECTRONICS User Manuals


Model Description Manufacturer
YIC-PET620 Rechargeable and Waterproof Remote Training Collar SHENZHEN JIAYIYANG ELECTRONICS
YIC201005998D Remote training collar with LCD display SHENZHEN JIAYIYANG ELECTRONICS
YIC201507-610 Remote Pet Training Collar for Multi-Dogs SHENZHEN JIAYIYANG ELECTRONICS
YIC201507-616 Remote Pet Training with LED Display SHENZHEN JIAYIYANG ELECTRONICS
YIC201507-617 Remote Pet Training System with Flashing LED Display SHENZHEN JIAYIYANG ELECTRONICS
YIC201507-618 Remote Pet Training Collar for Multi-Dogs SHENZHEN JIAYIYANG ELECTRONICS
YIC201507-916 Remote Pet Training System with LED Display SHENZHEN JIAYIYANG ELECTRONICS
YIC201507-998DB Rechargeable and Waterproof Training Collar SHENZHEN JIAYIYANG ELECTRONICS