ModelDescriptionManufacturer
YU2-EOXISHearing Systemaudifon GmbH & Co KG
YU2-EOXISTHearing Systemaudifon GmbH & Co KG
YU2-EOXISXHearing Systemaudifon GmbH & Co KG
YU2-EOXISXTHearing Systemaudifon GmbH & Co KG
YU2-EOXMHearing Systemaudifon GmbH & Co KG
YU2-EOXMTHearing Systemaudifon GmbH & Co KG
YU2-EOXSHearing Systemaudifon GmbH & Co KG
YU2-EOXSTHearing Systemaudifon GmbH & Co KG
YU2-FARORHearing Systemaudifon GmbH & Co KG
YU2-MS1Multistreameraudifon GmbH & Co KG
YU2-VIAISHearing Systemaudifon GmbH & Co KG
YU2-VIAISXHearing Systemaudifon GmbH & Co KG
YU2-VIAMHearing Systemaudifon GmbH & Co KG
YU2-VIASHearing Systemaudifon GmbH & Co KG