ModelDescriptionManufacturer
ZKW20110520001RC Toy TransmitterChenghai Udirc Toys
ZKW20110520002Radio Control Toys TransmitterChenghai Udirc Toys
ZKW20140904001RC Boat SeriesChenghai Udirc Toys
ZKWCY5817070015.8G WIFI FPV DRONEChenghai Udirc Toys
ZKWFPV15082801Radio Control Toy Quadcopter (2.4GHz)Chenghai Udirc Toys
ZKWFPV15082802Radio Control Toy Transmitter (2.4GHz)Chenghai Udirc Toys
ZKWFPV15082803Radio Control Camera (2.4GHz)Chenghai Udirc Toys
ZKWFPV15082804Radio Control LCD Display (2.4GHz)Chenghai Udirc Toys
ZKWUA201702002U36W Piglet (transmitter)Chenghai Udirc Toys
ZKWUA211702001U818A Plus Discovery 2 (transmitter)Chenghai Udirc Toys
ZKWWIFI1607121WiFi Camera DroneChenghai Udirc Toys
ZKWWIFI1607121WiFi Camera DroneChenghai Udirc Toys
ZKWWIFI17022212.4G WIFI FPV DRONEChenghai Udirc Toys