I Need A Developer. Interested?


Enter Pints


Pint To US Quart (liquid) Conversion Table

1 pt0.6004749631 usqt-l
2 pt1.2009499263 usqt-l
3 pt1.8014248894 usqt-l
4 pt2.4018998525 usqt-l
5 pt3.0023748157 usqt-l
6 pt3.6028497788 usqt-l
7 pt4.2033247419 usqt-l
8 pt4.8037997051 usqt-l
9 pt5.4042746682 usqt-l
10 pt6.0047496313 usqt-l
11 pt6.6052245945 usqt-l
12 pt7.2056995576 usqt-l
13 pt7.8061745207 usqt-l
14 pt8.4066494839 usqt-l
15 pt9.007124447 usqt-l
16 pt9.6075994101 usqt-l
17 pt10.2080743733 usqt-l
18 pt10.8085493364 usqt-l
19 pt11.4090242995 usqt-l
20 pt12.0094992627 usqt-l
30 pt18.014248894 usqt-l
40 pt24.0189985253 usqt-l
50 pt30.0237481567 usqt-l
60 pt36.028497788 usqt-l
70 pt42.0332474193 usqt-l
80 pt48.0379970507 usqt-l
90 pt54.042746682 usqt-l
100 pt60.0474963133 usqt-l


1 pt = 0.6004749631 usqt-l

How To Calculate Pints To US Quart (liquid)s

To convert pints to us quart (liquid)s you simply multiply your pints by 0.6004749631. The formula would look like this:

Yusqt-l = Xpt * 0.6004749631

1 Pint equals

Litre0.568
Mililitre568.261
Meters Cubed568.261
Gallon0.129
US Fluid Ounce19.215
UK Fluid Ounce20
US Quart (liquid)0.6
UK Quart0.5
US Quart (dry)0.516
Cup2.402
Tablespoon38.43
Teaspoon115.291