Convert TPS to USQT-D

1
Teaspoons
=
0.0044758697
US Quart (dry)s
How To Calculate Teaspoons To US Quart (dry)s

To convert teaspoons to us quart (dry)s you simply multiply your teaspoons by 0.0044758697. The formula would look like this:

Yusqt-d = Xtps * 0.0044758697

1 Teaspoons equals

Litres0.005
Mililitres4.929
Meters Cubeds4.929
Pints0.009
Gallons0.001
US Fluid Ounces0.167
UK Fluid Ounces0.173
US Quart (liquid)s0.005
UK Quarts0.004
US Quart (dry)s0.004
Cups0.021
Tablespoons0.333

Teaspoons To US Quart (dry)s Conversion Table

From To
1 tps0.0044758697 usqt-d
2 tps0.0089517394 usqt-d
3 tps0.0134276091 usqt-d
4 tps0.0179034789 usqt-d
5 tps0.0223793486 usqt-d
6 tps0.0268552183 usqt-d
7 tps0.031331088 usqt-d
8 tps0.0358069577 usqt-d
9 tps0.0402828274 usqt-d
10 tps0.0447586972 usqt-d
11 tps0.0492345669 usqt-d
12 tps0.0537104366 usqt-d
13 tps0.0581863063 usqt-d
14 tps0.062662176 usqt-d
15 tps0.0671380457 usqt-d
16 tps0.0716139154 usqt-d
17 tps0.0760897852 usqt-d
18 tps0.0805656549 usqt-d
19 tps0.0850415246 usqt-d
20 tps0.0895173943 usqt-d
30 tps0.1342760915 usqt-d
40 tps0.1790347886 usqt-d
50 tps0.2237934858 usqt-d
60 tps0.2685521829 usqt-d
70 tps0.3133108801 usqt-d
80 tps0.3580695772 usqt-d
90 tps0.4028282744 usqt-d
100 tps0.4475869715 usqt-d