Convert USOZ to USQT-D

1
US Fluid Ounces
=
0.0268552187
US Quart (dry)s
How To Calculate US Fluid Ounces To US Quart (dry)s

To convert us fluid ounces to us quart (dry)s you simply multiply your us fluid ounces by 0.0268552187. The formula would look like this:

Yusqt-d = Xusoz * 0.0268552187

1 US Fluid Ounces equals

Litres0.03
Mililitres29.574
Meters Cubeds29.574
Pints0.052
Gallons0.007
UK Fluid Ounces1.041
US Quart (liquid)s0.031
UK Quarts0.026
US Quart (dry)s0.027
Cups0.125
Tablespoons2
Teaspoons6

US Fluid Ounces To US Quart (dry)s Conversion Table

From To
1 usoz0.0268552187 usqt-d
2 usoz0.0537104375 usqt-d
3 usoz0.0805656562 usqt-d
4 usoz0.107420875 usqt-d
5 usoz0.1342760937 usqt-d
6 usoz0.1611313125 usqt-d
7 usoz0.1879865312 usqt-d
8 usoz0.21484175 usqt-d
9 usoz0.2416969687 usqt-d
10 usoz0.2685521875 usqt-d
11 usoz0.2954074062 usqt-d
12 usoz0.322262625 usqt-d
13 usoz0.3491178437 usqt-d
14 usoz0.3759730624 usqt-d
15 usoz0.4028282812 usqt-d
16 usoz0.4296834999 usqt-d
17 usoz0.4565387187 usqt-d
18 usoz0.4833939374 usqt-d
19 usoz0.5102491562 usqt-d
20 usoz0.5371043749 usqt-d
30 usoz0.8056565624 usqt-d
40 usoz1.0742087498 usqt-d
50 usoz1.3427609373 usqt-d
60 usoz1.6113131248 usqt-d
70 usoz1.8798653122 usqt-d
80 usoz2.1484174997 usqt-d
90 usoz2.4169696871 usqt-d
100 usoz2.6855218746 usqt-d