Convert UKOZ to USQT-D

1
UK Fluid Ounces
=
0.0258014183
US Quart (dry)s
How To Calculate UK Fluid Ounces To US Quart (dry)s

To convert uk fluid ounces to us quart (dry)s you simply multiply your uk fluid ounces by 0.0258014183. The formula would look like this:

Yusqt-d = Xukoz * 0.0258014183

1 UK Fluid Ounces equals

Litres0.028
Mililitres28.413
Meters Cubeds28.413
Pints0.05
Gallons0.006
US Fluid Ounces0.961
US Quart (liquid)s0.03
UK Quarts0.025
US Quart (dry)s0.026
Cups0.12
Tablespoons1.922
Teaspoons5.765

UK Fluid Ounces To US Quart (dry)s Conversion Table

From To
1 ukoz0.0258014183 usqt-d
2 ukoz0.0516028367 usqt-d
3 ukoz0.077404255 usqt-d
4 ukoz0.1032056733 usqt-d
5 ukoz0.1290070916 usqt-d
6 ukoz0.15480851 usqt-d
7 ukoz0.1806099283 usqt-d
8 ukoz0.2064113466 usqt-d
9 ukoz0.2322127649 usqt-d
10 ukoz0.2580141833 usqt-d
11 ukoz0.2838156016 usqt-d
12 ukoz0.3096170199 usqt-d
13 ukoz0.3354184382 usqt-d
14 ukoz0.3612198566 usqt-d
15 ukoz0.3870212749 usqt-d
16 ukoz0.4128226932 usqt-d
17 ukoz0.4386241115 usqt-d
18 ukoz0.4644255299 usqt-d
19 ukoz0.4902269482 usqt-d
20 ukoz0.5160283665 usqt-d
30 ukoz0.7740425498 usqt-d
40 ukoz1.032056733 usqt-d
50 ukoz1.2900709163 usqt-d
60 ukoz1.5480850995 usqt-d
70 ukoz1.8060992828 usqt-d
80 ukoz2.0641134661 usqt-d
90 ukoz2.3221276493 usqt-d
100 ukoz2.5801418326 usqt-d