I Need A Developer. Interested?


Enter UK Quarts


UK Quart To Litre Conversion Table

1 ukqt1.1365224999 l
2 ukqt2.2730449998 l
3 ukqt3.4095674997 l
4 ukqt4.5460899996 l
5 ukqt5.6826124995 l
6 ukqt6.8191349994 l
7 ukqt7.9556574993 l
8 ukqt9.0921799992 l
9 ukqt10.2287024991 l
10 ukqt11.365224999 l
11 ukqt12.5017474989 l
12 ukqt13.6382699988 l
13 ukqt14.7747924987 l
14 ukqt15.9113149986 l
15 ukqt17.0478374985 l
16 ukqt18.1843599984 l
17 ukqt19.3208824983 l
18 ukqt20.4574049982 l
19 ukqt21.5939274981 l
20 ukqt22.730449998 l
30 ukqt34.095674997 l
40 ukqt45.460899996 l
50 ukqt56.826124995 l
60 ukqt68.191349994 l
70 ukqt79.556574993 l
80 ukqt90.921799992 l
90 ukqt102.287024991 l
100 ukqt113.65224999 l


1 ukqt = 1.1365224999 l

How To Calculate UK Quarts To Litres

To convert uk quarts to litres you simply multiply your uk quarts by 1.1365224999. The formula would look like this:

Yl = Xukqt * 1.1365224999

1 UK Quart equals

Litre1.137
Mililitre1136.522
Meters Cubed1136.522
Pint2
Gallon0.258
US Fluid Ounce38.43
UK Fluid Ounce40
US Quart (liquid)1.201
US Quart (dry)1.032
Cup4.804
Tablespoon76.861
Teaspoon230.582