Convert UKQT to USQT-D

1
UK Quarts
=
1.0320567366
US Quart (dry)s
How To Calculate UK Quarts To US Quart (dry)s

To convert uk quarts to us quart (dry)s you simply multiply your uk quarts by 1.0320567366. The formula would look like this:

Yusqt-d = Xukqt * 1.0320567366

1 UK Quarts equals

Litres1.137
Mililitres1136.522
Meters Cubeds1136.522
Pints2
Gallons0.258
US Fluid Ounces38.43
UK Fluid Ounces40
US Quart (liquid)s1.201
US Quart (dry)s1.032
Cups4.804
Tablespoons76.861
Teaspoons230.582

UK Quarts To US Quart (dry)s Conversion Table

From To
1 ukqt1.0320567366 usqt-d
2 ukqt2.0641134731 usqt-d
3 ukqt3.0961702097 usqt-d
4 ukqt4.1282269463 usqt-d
5 ukqt5.1602836829 usqt-d
6 ukqt6.1923404194 usqt-d
7 ukqt7.224397156 usqt-d
8 ukqt8.2564538926 usqt-d
9 ukqt9.2885106291 usqt-d
10 ukqt10.3205673657 usqt-d
11 ukqt11.3526241023 usqt-d
12 ukqt12.3846808388 usqt-d
13 ukqt13.4167375754 usqt-d
14 ukqt14.448794312 usqt-d
15 ukqt15.4808510486 usqt-d
16 ukqt16.5129077851 usqt-d
17 ukqt17.5449645217 usqt-d
18 ukqt18.5770212583 usqt-d
19 ukqt19.6090779948 usqt-d
20 ukqt20.6411347314 usqt-d
30 ukqt30.9617020971 usqt-d
40 ukqt41.2822694628 usqt-d
50 ukqt51.6028368285 usqt-d
60 ukqt61.9234041942 usqt-d
70 ukqt72.2439715599 usqt-d
80 ukqt82.5645389256 usqt-d
90 ukqt92.8851062913 usqt-d
100 ukqt103.205673657 usqt-d