Ounce To Gram Conversion Table

1 oz28.35 g
2 oz56.699 g
3 oz85.049 g
4 oz113.398 g
5 oz141.748 g
6 oz170.097 g
7 oz198.447 g
8 oz226.796 g
9 oz255.146 g
10 oz283.495 g
11 oz311.845 g
12 oz340.194 g
13 oz368.544 g
14 oz396.893 g
15 oz425.243 g
16 oz453.592 g
17 oz481.942 g
18 oz510.291 g
19 oz538.641 g
20 oz566.99 g
30 oz850.485 g
40 oz1133.98 g
50 oz1417.475 g
60 oz1700.97 g
70 oz1984.465 g
80 oz2267.96 g
90 oz2551.455 g
100 oz2834.95 g

1 oz = 28.35 g

1 oz equals

Kilogram0.028
Gram28.35
Miligram28349.5
Newton (based On Earth Gravity)0.278
Stone0.004
Pound0.063