I Need A Developer. Interested?


Enter Litres


Litre To UK Quart Conversion Table

1 l0.8798769933 ukqt
2 l1.7597539865 ukqt
3 l2.6396309798 ukqt
4 l3.5195079731 ukqt
5 l4.3993849664 ukqt
6 l5.2792619596 ukqt
7 l6.1591389529 ukqt
8 l7.0390159462 ukqt
9 l7.9188929395 ukqt
10 l8.7987699327 ukqt
11 l9.678646926 ukqt
12 l10.5585239193 ukqt
13 l11.4384009126 ukqt
14 l12.3182779058 ukqt
15 l13.1981548991 ukqt
16 l14.0780318924 ukqt
17 l14.9579088857 ukqt
18 l15.8377858789 ukqt
19 l16.7176628722 ukqt
20 l17.5975398655 ukqt
30 l26.3963097982 ukqt
40 l35.195079731 ukqt
50 l43.9938496637 ukqt
60 l52.7926195964 ukqt
70 l61.5913895292 ukqt
80 l70.3901594619 ukqt
90 l79.1889293946 ukqt
100 l87.9876993274 ukqt


1 l = 0.8798769933 ukqt

How To Calculate Litres To UK Quarts

To convert litres to uk quarts you simply multiply your litres by 0.8798769933. The formula would look like this:

Yukqt = Xl * 0.8798769933

1 Litre equals

Mililitre1000
Meters Cubed1000
Pint1.76
Gallon0.227
US Fluid Ounce33.814
UK Fluid Ounce35.195
US Quart (liquid)1.057
UK Quart0.88
US Quart (dry)0.908
Cup4.227
Tablespoon67.628
Teaspoon202.884