Convert L to USQT-D

1
Litres
=
0.9080829783
US Quart (dry)s
How To Calculate Litres To US Quart (dry)s

To convert litres to us quart (dry)s you simply multiply your litres by 0.9080829783. The formula would look like this:

Yusqt-d = Xl * 0.9080829783

1 Litres equals

Mililitres1000
Meters Cubeds1000
Pints1.76
Gallons0.227
US Fluid Ounces33.814
UK Fluid Ounces35.195
US Quart (liquid)s1.057
UK Quarts0.88
US Quart (dry)s0.908
Cups4.227
Tablespoons67.628
Teaspoons202.884

Litres To US Quart (dry)s Conversion Table

From To
1 l0.9080829783 usqt-d
2 l1.8161659565 usqt-d
3 l2.7242489348 usqt-d
4 l3.632331913 usqt-d
5 l4.5404148913 usqt-d
6 l5.4484978696 usqt-d
7 l6.3565808478 usqt-d
8 l7.2646638261 usqt-d
9 l8.1727468044 usqt-d
10 l9.0808297826 usqt-d
11 l9.9889127609 usqt-d
12 l10.8969957391 usqt-d
13 l11.8050787174 usqt-d
14 l12.7131616957 usqt-d
15 l13.6212446739 usqt-d
16 l14.5293276522 usqt-d
17 l15.4374106304 usqt-d
18 l16.3454936087 usqt-d
19 l17.253576587 usqt-d
20 l18.1616595652 usqt-d
30 l27.2424893478 usqt-d
40 l36.3233191305 usqt-d
50 l45.4041489131 usqt-d
60 l54.4849786957 usqt-d
70 l63.5658084783 usqt-d
80 l72.6466382609 usqt-d
90 l81.7274680435 usqt-d
100 l90.8082978262 usqt-d