Convert L to USOZ

1
Litres
=
33.8140227733
US Fluid Ounces
How To Calculate Litres To US Fluid Ounces

To convert litres to us fluid ounces you simply multiply your litres by 33.8140227733. The formula would look like this:

Yusoz = Xl * 33.8140227733

1 Litres equals

Mililitres1000
Meters Cubeds1000
Pints1.76
Gallons0.227
US Fluid Ounces33.814
UK Fluid Ounces35.195
US Quart (liquid)s1.057
UK Quarts0.88
US Quart (dry)s0.908
Cups4.227
Tablespoons67.628
Teaspoons202.884

Litres To US Fluid Ounces Conversion Table

From To
1 l33.8140227733 usoz
2 l67.6280455466 usoz
3 l101.4420683199 usoz
4 l135.2560910932 usoz
5 l169.0701138665 usoz
6 l202.8841366398 usoz
7 l236.6981594131 usoz
8 l270.5121821864 usoz
9 l304.3262049597 usoz
10 l338.140227733 usoz
11 l371.9542505064 usoz
12 l405.7682732797 usoz
13 l439.582296053 usoz
14 l473.3963188263 usoz
15 l507.2103415996 usoz
16 l541.0243643729 usoz
17 l574.8383871462 usoz
18 l608.6524099195 usoz
19 l642.4664326928 usoz
20 l676.2804554661 usoz
30 l1014.4206831991 usoz
40 l1352.5609109322 usoz
50 l1690.7011386652 usoz
60 l2028.8413663983 usoz
70 l2366.9815941313 usoz
80 l2705.1218218644 usoz
90 l3043.2620495974 usoz
100 l3381.4022773305 usoz