Enter US Quart (liquid)s


US Quart (liquid) To Cup Conversion Table

1 usqt-l4.0000000008 cup
2 usqt-l8.0000000017 cup
3 usqt-l12.0000000025 cup
4 usqt-l16.0000000034 cup
5 usqt-l20.0000000042 cup
6 usqt-l24.0000000051 cup
7 usqt-l28.0000000059 cup
8 usqt-l32.0000000068 cup
9 usqt-l36.0000000076 cup
10 usqt-l40.0000000085 cup
11 usqt-l44.0000000093 cup
12 usqt-l48.0000000101 cup
13 usqt-l52.000000011 cup
14 usqt-l56.0000000118 cup
15 usqt-l60.0000000127 cup
16 usqt-l64.0000000135 cup
17 usqt-l68.0000000144 cup
18 usqt-l72.0000000152 cup
19 usqt-l76.0000000161 cup
20 usqt-l80.0000000169 cup
30 usqt-l120.0000000254 cup
40 usqt-l160.0000000338 cup
50 usqt-l200.0000000423 cup
60 usqt-l240.0000000507 cup
70 usqt-l280.0000000592 cup
80 usqt-l320.0000000676 cup
90 usqt-l360.0000000761 cup
100 usqt-l400.0000000845 cup


1 usqt-l = 4.0000000008 cup

How To Calculate US Quart (liquid)s To Cups

To convert us quart (liquid)s to cups you simply multiply your us quart (liquid)s by 4.0000000008. The formula would look like this:

Ycup = Xusqt-l * 4.0000000008

1 US Quart (liquid) equals

Litre0.946
Mililitre946.353
Meters Cubed946.353
Pint1.665
Gallon0.215
US Fluid Ounce32
UK Fluid Ounce33.307
UK Quart0.833
US Quart (dry)0.859
Cup4
Tablespoon64
Teaspoon192