Enter US Quart (liquid)s


US Quart (liquid) To UK Quart Conversion Table

1 usqt-l0.8326741842 ukqt
2 usqt-l1.6653483683 ukqt
3 usqt-l2.4980225525 ukqt
4 usqt-l3.3306967367 ukqt
5 usqt-l4.1633709209 ukqt
6 usqt-l4.996045105 ukqt
7 usqt-l5.8287192892 ukqt
8 usqt-l6.6613934734 ukqt
9 usqt-l7.4940676576 ukqt
10 usqt-l8.3267418417 ukqt
11 usqt-l9.1594160259 ukqt
12 usqt-l9.9920902101 ukqt
13 usqt-l10.8247643943 ukqt
14 usqt-l11.6574385784 ukqt
15 usqt-l12.4901127626 ukqt
16 usqt-l13.3227869468 ukqt
17 usqt-l14.155461131 ukqt
18 usqt-l14.9881353151 ukqt
19 usqt-l15.8208094993 ukqt
20 usqt-l16.6534836835 ukqt
30 usqt-l24.9802255252 ukqt
40 usqt-l33.306967367 ukqt
50 usqt-l41.6337092087 ukqt
60 usqt-l49.9604510505 ukqt
70 usqt-l58.2871928922 ukqt
80 usqt-l66.6139347339 ukqt
90 usqt-l74.9406765757 ukqt
100 usqt-l83.2674184174 ukqt


1 usqt-l = 0.8326741842 ukqt

How To Calculate US Quart (liquid)s To UK Quarts

To convert us quart (liquid)s to uk quarts you simply multiply your us quart (liquid)s by 0.8326741842. The formula would look like this:

Yukqt = Xusqt-l * 0.8326741842

1 US Quart (liquid) equals

Litre0.946
Mililitre946.353
Meters Cubed946.353
Pint1.665
Gallon0.215
US Fluid Ounce32
UK Fluid Ounce33.307
UK Quart0.833
US Quart (dry)0.859
Cup4
Tablespoon64
Teaspoon192