Enter US Quart (liquid)s


US Quart (liquid) To Litre Conversion Table

1 usqt-l0.9463529454 l
2 usqt-l1.8927058908 l
3 usqt-l2.8390588362 l
4 usqt-l3.7854117816 l
5 usqt-l4.731764727 l
6 usqt-l5.6781176724 l
7 usqt-l6.6244706178 l
8 usqt-l7.5708235632 l
9 usqt-l8.5171765086 l
10 usqt-l9.463529454 l
11 usqt-l10.4098823994 l
12 usqt-l11.3562353448 l
13 usqt-l12.3025882902 l
14 usqt-l13.2489412356 l
15 usqt-l14.195294181 l
16 usqt-l15.1416471264 l
17 usqt-l16.0880000718 l
18 usqt-l17.0343530172 l
19 usqt-l17.9807059626 l
20 usqt-l18.927058908 l
30 usqt-l28.390588362 l
40 usqt-l37.854117816 l
50 usqt-l47.31764727 l
60 usqt-l56.781176724 l
70 usqt-l66.244706178 l
80 usqt-l75.708235632 l
90 usqt-l85.171765086 l
100 usqt-l94.63529454 l


1 usqt-l = 0.9463529454 l

How To Calculate US Quart (liquid)s To Litres

To convert us quart (liquid)s to litres you simply multiply your us quart (liquid)s by 0.9463529454. The formula would look like this:

Yl = Xusqt-l * 0.9463529454

1 US Quart (liquid) equals

Litre0.946
Mililitre946.353
Meters Cubed946.353
Pint1.665
Gallon0.215
US Fluid Ounce32
UK Fluid Ounce33.307
UK Quart0.833
US Quart (dry)0.859
Cup4
Tablespoon64
Teaspoon192