Enter US Quart (dry)s


US Quart (dry) To Litre Conversion Table

1 usqt-d1.10122095 l
2 usqt-d2.2024419 l
3 usqt-d3.30366285 l
4 usqt-d4.4048838 l
5 usqt-d5.50610475 l
6 usqt-d6.6073257 l
7 usqt-d7.70854665 l
8 usqt-d8.8097676 l
9 usqt-d9.91098855 l
10 usqt-d11.0122095 l
11 usqt-d12.11343045 l
12 usqt-d13.2146514 l
13 usqt-d14.31587235 l
14 usqt-d15.4170933 l
15 usqt-d16.51831425 l
16 usqt-d17.6195352 l
17 usqt-d18.72075615 l
18 usqt-d19.8219771 l
19 usqt-d20.92319805 l
20 usqt-d22.024419 l
30 usqt-d33.0366285 l
40 usqt-d44.048838 l
50 usqt-d55.0610475 l
60 usqt-d66.073257 l
70 usqt-d77.0854665 l
80 usqt-d88.097676 l
90 usqt-d99.1098855 l
100 usqt-d110.122095 l


1 usqt-d = 1.10122095 l

How To Calculate US Quart (dry)s To Litres

To convert us quart (dry)s to litres you simply multiply your us quart (dry)s by 1.10122095. The formula would look like this:

Yl = Xusqt-d * 1.10122095

1 US Quart (dry) equals

Litre1.101
Mililitre1101.221
Meters Cubed1101.221
Pint1.938
Gallon0.25
US Fluid Ounce37.237
UK Fluid Ounce38.758
US Quart (liquid)1.164
UK Quart0.969
Cup4.655
Tablespoon74.473
Teaspoon223.42