Convert USQT-D to UKOZ

1
US Quart (dry)s
=
38.7575592696
UK Fluid Ounces
How To Calculate US Quart (dry)s To UK Fluid Ounces

To convert us quart (dry)s to uk fluid ounces you simply multiply your us quart (dry)s by 38.7575592696. The formula would look like this:

Yukoz = Xusqt-d * 38.7575592696

1 US Quart (dry)s equals

Litres1.101
Mililitres1101.221
Meters Cubeds1101.221
Pints1.938
Gallons0.25
US Fluid Ounces37.237
UK Fluid Ounces38.758
US Quart (liquid)s1.164
UK Quarts0.969
Cups4.655
Tablespoons74.473
Teaspoons223.42

US Quart (dry)s To UK Fluid Ounces Conversion Table

From To
1 usqt-d38.7575592696 ukoz
2 usqt-d77.5151185393 ukoz
3 usqt-d116.2726778089 ukoz
4 usqt-d155.0302370786 ukoz
5 usqt-d193.7877963482 ukoz
6 usqt-d232.5453556178 ukoz
7 usqt-d271.3029148875 ukoz
8 usqt-d310.0604741571 ukoz
9 usqt-d348.8180334268 ukoz
10 usqt-d387.5755926964 ukoz
11 usqt-d426.333151966 ukoz
12 usqt-d465.0907112357 ukoz
13 usqt-d503.8482705053 ukoz
14 usqt-d542.605829775 ukoz
15 usqt-d581.3633890446 ukoz
16 usqt-d620.1209483143 ukoz
17 usqt-d658.8785075839 ukoz
18 usqt-d697.6360668535 ukoz
19 usqt-d736.3936261232 ukoz
20 usqt-d775.1511853928 ukoz
30 usqt-d1162.7267780892 ukoz
40 usqt-d1550.3023707856 ukoz
50 usqt-d1937.877963482 ukoz
60 usqt-d2325.4535561784 ukoz
70 usqt-d2713.0291488749 ukoz
80 usqt-d3100.6047415713 ukoz
90 usqt-d3488.1803342677 ukoz
100 usqt-d3875.7559269641 ukoz