Enter US Quart (dry)s


US Quart (dry) To US Quart (liquid) Conversion Table

1 usqt-d1.1636471946 usqt-l
2 usqt-d2.3272943892 usqt-l
3 usqt-d3.4909415837 usqt-l
4 usqt-d4.6545887783 usqt-l
5 usqt-d5.8182359729 usqt-l
6 usqt-d6.9818831675 usqt-l
7 usqt-d8.1455303621 usqt-l
8 usqt-d9.3091775567 usqt-l
9 usqt-d10.4728247512 usqt-l
10 usqt-d11.6364719458 usqt-l
11 usqt-d12.8001191404 usqt-l
12 usqt-d13.963766335 usqt-l
13 usqt-d15.1274135296 usqt-l
14 usqt-d16.2910607242 usqt-l
15 usqt-d17.4547079187 usqt-l
16 usqt-d18.6183551133 usqt-l
17 usqt-d19.7820023079 usqt-l
18 usqt-d20.9456495025 usqt-l
19 usqt-d22.1092966971 usqt-l
20 usqt-d23.2729438917 usqt-l
30 usqt-d34.9094158375 usqt-l
40 usqt-d46.5458877833 usqt-l
50 usqt-d58.1823597291 usqt-l
60 usqt-d69.818831675 usqt-l
70 usqt-d81.4553036208 usqt-l
80 usqt-d93.0917755666 usqt-l
90 usqt-d104.7282475125 usqt-l
100 usqt-d116.3647194583 usqt-l


1 usqt-d = 1.1636471946 usqt-l

How To Calculate US Quart (dry)s To US Quart (liquid)s

To convert us quart (dry)s to us quart (liquid)s you simply multiply your us quart (dry)s by 1.1636471946. The formula would look like this:

Yusqt-l = Xusqt-d * 1.1636471946

1 US Quart (dry) equals

Litre1.101
Mililitre1101.221
Meters Cubed1101.221
Pint1.938
Gallon0.25
US Fluid Ounce37.237
UK Fluid Ounce38.758
US Quart (liquid)1.164
UK Quart0.969
Cup4.655
Tablespoon74.473
Teaspoon223.42