Convert USQT-D to UKQT

1
US Quart (dry)s
=
0.9689389784
UK Quarts
How To Calculate US Quart (dry)s To UK Quarts

To convert us quart (dry)s to uk quarts you simply multiply your us quart (dry)s by 0.9689389784. The formula would look like this:

Yukqt = Xusqt-d * 0.9689389784

1 US Quart (dry)s equals

Litres1.101
Mililitres1101.221
Meters Cubeds1101.221
Pints1.938
Gallons0.25
US Fluid Ounces37.237
UK Fluid Ounces38.758
US Quart (liquid)s1.164
UK Quarts0.969
Cups4.655
Tablespoons74.473
Teaspoons223.42

US Quart (dry)s To UK Quarts Conversion Table

From To
1 usqt-d0.9689389784 ukqt
2 usqt-d1.9378779568 ukqt
3 usqt-d2.9068169352 ukqt
4 usqt-d3.8757559137 ukqt
5 usqt-d4.8446948921 ukqt
6 usqt-d5.8136338705 ukqt
7 usqt-d6.7825728489 ukqt
8 usqt-d7.7515118273 ukqt
9 usqt-d8.7204508057 ukqt
10 usqt-d9.6893897842 ukqt
11 usqt-d10.6583287626 ukqt
12 usqt-d11.627267741 ukqt
13 usqt-d12.5962067194 ukqt
14 usqt-d13.5651456978 ukqt
15 usqt-d14.5340846762 ukqt
16 usqt-d15.5030236547 ukqt
17 usqt-d16.4719626331 ukqt
18 usqt-d17.4409016115 ukqt
19 usqt-d18.4098405899 ukqt
20 usqt-d19.3787795683 ukqt
30 usqt-d29.0681693525 ukqt
40 usqt-d38.7575591366 ukqt
50 usqt-d48.4469489208 ukqt
60 usqt-d58.136338705 ukqt
70 usqt-d67.8257284891 ukqt
80 usqt-d77.5151182733 ukqt
90 usqt-d87.2045080574 ukqt
100 usqt-d96.8938978416 ukqt