Convert USQT-D to USOZ

1
US Quart (dry)s
=
37.2367102817
US Fluid Ounces
How To Calculate US Quart (dry)s To US Fluid Ounces

To convert us quart (dry)s to us fluid ounces you simply multiply your us quart (dry)s by 37.2367102817. The formula would look like this:

Yusoz = Xusqt-d * 37.2367102817

1 US Quart (dry)s equals

Litres1.101
Mililitres1101.221
Meters Cubeds1101.221
Pints1.938
Gallons0.25
US Fluid Ounces37.237
UK Fluid Ounces38.758
US Quart (liquid)s1.164
UK Quarts0.969
Cups4.655
Tablespoons74.473
Teaspoons223.42

US Quart (dry)s To US Fluid Ounces Conversion Table

From To
1 usqt-d37.2367102817 usoz
2 usqt-d74.4734205635 usoz
3 usqt-d111.7101308452 usoz
4 usqt-d148.946841127 usoz
5 usqt-d186.1835514087 usoz
6 usqt-d223.4202616904 usoz
7 usqt-d260.6569719722 usoz
8 usqt-d297.8936822539 usoz
9 usqt-d335.1303925357 usoz
10 usqt-d372.3671028174 usoz
11 usqt-d409.6038130991 usoz
12 usqt-d446.8405233809 usoz
13 usqt-d484.0772336626 usoz
14 usqt-d521.3139439444 usoz
15 usqt-d558.5506542261 usoz
16 usqt-d595.7873645078 usoz
17 usqt-d633.0240747896 usoz
18 usqt-d670.2607850713 usoz
19 usqt-d707.4974953531 usoz
20 usqt-d744.7342056348 usoz
30 usqt-d1117.1013084522 usoz
40 usqt-d1489.4684112696 usoz
50 usqt-d1861.835514087 usoz
60 usqt-d2234.2026169044 usoz
70 usqt-d2606.5697197218 usoz
80 usqt-d2978.9368225392 usoz
90 usqt-d3351.3039253566 usoz
100 usqt-d3723.671028174 usoz